Lid worden

Privacy

De hierboven ingevulde gegevens voegen we toe aan ons digitale ledenbestand. Je emailadres zal worden toegevoegd aan de alumni mailinglijst. Deze gegevens zullen verder nergens anders voor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.

De gevens die ingevuld worden voor de SEPA machtiging zijn noodzakelijk voor het incasseren van je contributie. Deze zal online opgeslagen worden als je er voor kiest om deze per email te retourneren. Als deze per post wordt verzonden zal deze in een niet-digitale map bewaard worden. Ook deze gegevens zullen verder nergens anders voor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.

Zodra je je lidmaatschap stop zet zullen we al deze gegevens verwijderen. Bovendien heb je recht op inzage in de gegevens en recht op rectificatie.

Het kan voorkomen dat we niet genoeg informatie hebben om vast te stellen of je voldoet aan de eisen voor lidmaatschap. In dat geval kunnen we je vragen om een bewijs van je bul/scriptie. Deze zullen we direct na ontvangst vernietigen/verwijderen.