Afstudeercoaching

De meeste alumni kunnen zich het gevoel van succes en opluchting tijdens het uitreiken van de bul goed herinneren, de frustraties die daaraan vooraf gingen vaak gelukkig wat minder. Afstuderen verloopt niet altijd even soepel. Helemaal als je als student vast komt te zitten, kan de druk aardig toenemen. In oktober 2008 is Axon gestart met het coachen van afstudeerders. De student profiteert van de ervaring van een alumnus en Axon laat zien dat het een betrokken vereniging is.

Omdat 'coaching' een ruim begrip is, volgt hier een korte definitie. Het doel van coaching is het helpen van studenten bij het oplossen of hanteren van problemen, en hierin vaardigheid te ontwikkelen bij de student. Coachen is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het doel is dus ook het afstudeerproces te versoepelen en te bespoedigen.

De coach is niet nog een afstudeerbegeleider. In tegenstelling tot een coach heeft een afstudeerbegeleider verstand van het afstudeeronderwerp en zal de student inhoudelijk helpen en sturen. Dat wil overigens niet zeggen dat een begeleider geen oog voor de persoon of alleen oog voor het eindproduct heeft, maar dat hij wel altijd een duidelijk eigenbelang heeft.

De coach daarentegen is niet verbonden aan de faculteit. Hij is onafhankelijk en om deze positie te bewaren zal hij niet op de stoel van de reguliere begeleider gaan zitten. Dat betekent dat een coach niet stuurt en niet interveniëert. Het is de student die het proces doormaakt, de beslissingen neemt en uiteindelijk verantwoordelijk is voor zijn eigen welslagen.

Wat een coach wel doet, is aandacht hebben voor de persoon, de situatie en het afstudeerproces. Hij is neutraal, heeft geen eigenbelang en fungeert als klankbord en probeert objectief mee te denken. De coach stelt de juiste vragen en probeert op die manier de juiste antwoorden boven water te krijgen. Het is iemand tegen wie je alles durft te zeggen en die ook alles tegen jou durft te zeggen. Bovenal accepteert hij de keuzes van de student.

Om zicht op het proces te houden is het noodzakelijk om periodiek contact te hebben. Coach en student maken onderling afspraken over de vorm en inhoud van het contact. Dit kan naar gelang de situatie van persoon tot persoon varieren. Het gaat er uiteindelijk om, dat er een vertrouwensband ontstaat tussen coach en student.

Ben jij student en sta je op het punt om af te studeren of ben je al begonnen? Lijkt het je leuk om gecoacht te worden? Ben je alumnus en wil je iemand coachen? Of wil je gewoon meer weten? Contacteer ons via ons contactformulier met als onderwerp 'Afstudeercoaching'. Beschrijf in het kort je afstuderen en jezelf, voor zover je vindt dat dit van belang is. Wij zorgen voor de rest.

Het Axonbestuur